Web Analytics

Over Groningen

Over Groningen

De regio Ommelanden in Nederland is van historisch belang voor de oorspronkelijke Friese bevolking. De driekwart van Hunsingo, Fivelingo en Westerkwartier waren ooit grotendeels Friestalig. Nedersaksische dialecten zijn nu gangbaar in de Ommelanden, en in sommige dorpen wordt nog steeds Fries gesproken. Groningen is de dunstbevolkte provincie van Nederland.

Link toevoegen

Link toevoegen